20-21 septembrie 2002, hotelul “Turist”, Chișinău

Scopul de bază a Memorandumului este de a obține îngrijirea paliativă pentru bolnavii în fază terminală. Etica nu permite suferințe. “Societatea care nu îngrijește pe muribunzii săi are o filozofie vicioasă”, Dame Cicely Saunders, fondatoarea mișcării moderne de hospice și St Christopher’s Hospice în Londra în 1967, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

1. Politica națională

Obiectivul principal al politicii naționale este a întroduce îngrijirea paliativă în rândurile priorităților sistemului de sănătate din Republica Moldova. Necesitățile financiare, fizice, emoționale trebuie să fie compensate adecvat de către Stat.

2. Instruire

În programele de instruire pentru studenții universităților de medicină și colegiilor medicale, precum și în programele de isntruire pentru asistenții sociali trebuie să fie incluse curse de instruire privind metode de îngrijire paliativă. Este necesară elaborarea standardelor de instruire a studenților în domeniul îngrijirii paliative. Este importantă instruirea în centre paliative de peste hotare (spre ex. “Casa Speranței” la Brașov, România, Fundația Hospice (Fundacja Hospicyjna) la Gdańsk, Polonia).

3. Asigurarea accesibilității morfinei

Statul trebuie să asigure accesibilitatea morfinei pentru bolnavii în fază terminală. Necesitatea de opioizi trebuie să fie calculată în dependența de numărul profesioniștilor pregătiți, rapoartele anuale și aprecierile experților de la Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor (Viena, Austria).

4. Organul specializat în serviciile îngrijirii paliative

Crearea unui organ specializat în serviciile hospice și îngrijirea paliativă, astfel ca Comitetul polonez de experți în domeniul îngrijirii paliative și/sau Consiliul național polonez pentru serviciile hospice și îngrijire paliativă (NCHPCS), este important atât pentru bolnavi în fază terminală cât și pentru familiile lor.

5. Informare

Este necesar de inlcus concepția de eficacitate și simplificare a metodelor de reducerei durerii prin informarea în rândurile populației, medicilor, activiștilor politici.

Recomandări: Este necesară coordonarea eforturilor. Pentru aceasta este nevoie de crearea unui Consilului național de îngrijire paliativă în Moldova. Membru poate deveni orice persoană interesată în îngrijirea paliativă. Această organizație trebuie sa formeze o rețea activă, să fie un inițiator primar al schimbărilor din și cu guvern, să informeze societatea despre îngrijirea paliativă și să colaboreze cu mass media.