raport RSII primăria 2020 Raport de activitate a Asociației Obștești „Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” – 2020

raport RSII primăria 2021 Raport de activitate a Asociației Obștești „Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” – 2021

raport RSII primăria 2022 Raport de activitate a Asociației Obștești „Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” – 2022