Rezolutia Seminarului ”Îngrijirea Paliativă în Republica Moldova”

Chișinău, 17- 18 iunie 2004

În Republica Moldova circa 6 000 persoane decedează anual de cancer și circa 20 000 persoane din cauza altor boli cronice progresive inclusiv SIDA și tuberculoza. Acești oameni suferă dureri, dispnee și alte simptoame care sunt prezente în stadii avansate și terminale ale maladiei. De asemenea, suferă și familiile lor disperate.

Îngrijirea paliativă/hospice oferă bolnavilor terminali o îngrijire și un tratament gratuit pentru alinarea durerii și a altor simptoame și susține spiritual și psihologic pacienții și familiile lor. În acest context este nesatisfăcătoare accesibilitatea opioizilor puternici de baza – morfină.

Absența morfinei orale – un standard de aur al OMS pentru cuparea durerii moderate și puternice în cancer necesită întroducerea în tratamentul durerii în regim de urgență.

  1. Cantitatea limitată de morfina injectabilă în Republica Moldova provoacă mari probleme pacienților muribunzi, iar substituirea ei cu alți opioizi: Omnopon si Promedol – nu sunt recomandate de catre OMS.
  2. Cantitatea de morfină administrată: 10 fiole pe o receta, prescrise de către medicul de familie nu este suficientă pentru majoritatea pacienților (conform normativelor OMS). Plus la toate, rudele pacienților sunt impuse unei proceduri injositoare de a returna în instituțiile medicale fiolele goale.
  3. Reeșind din punctele enumerate mai sus, rugam formarea unui grup mixt de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătații, Comitetului de Control al Preparatelor Narcotice și Psihotrope ți reprezentanții organizațiilor cointeresate, inclusiv ONG-uri, în schimbarea și imbunătățirea legislației Republicii Moldova cu privire la utilizarea preparatelor narcotice, conform recomandărilor OMS și experienței în domeniu a țărilor cu tradiții îm domeniul îngrijirii paliative.
  4. Elaborarea standardelor naționale de îngrijire paliativă conform recomandărilor OMS este de asemenea o urgență pentru Moldova.

Pacienții terminali din cauza politicilor restricte rareori decedează în spitale, iar majoritatea mor la domiciliu in suferințe groaznice. Circa 87% din aceste categorii de pacienți decedează acasă fără o îngrijire adecvată.

În Moldova au fost fondate 3 Hospice-uri neguvernamentale (Bălți, Chișinău, Zubrești) și alte inițiative de nursing pentru a alina suferința și de a îmbunătăți calitatea vieții muribundului. Aceste organizații oferă pacienților îngrijirea paliativă gratuită. Aceste servicii, oferite de catre profesioniști în domeniul îngrijirii paliative nu sunt incluse în Programul Național de Asigurare în Medicina.

Este o necesitate de urgență pentru a modifica politicile guvernamentale, care trebuie să includă îngrijirile paliative/hospice in Programul Național de Asigurare în Medicina cu acoperire financiară de către CNAM.

Susținerea și cooperarea Ministerului Sănătații trebuie sa fie efectuate prin Consiliul de Îngrijire Paliativă format din reprezentanții Ministerului Sănătății și persoanele cointeresate, care ar putea realiza obiectivele sus nominalizate.

În numele participanilor la Seminar,

Irina Baicalov (Baikalova), director Asociației Gerontologice ,„Respirația a Doua”, organizatorul Seminarului

Jacek Luczak, profesor, președintele EPEC, directorul Hospice-ului „Palium” din Poznan, seful Catedrei si Departamenului Medicina Paliativă, Universitatea de Medicina din Poznan, Polonia.