Termeni și condiții

1. Preambulă

1.1 Procesarea cardului bancar în scopul donării de fonduri pentru activitățile ONG ”Respirația a Doua”, cu sediul în Republica Moldova, Bălți, MD-3100, str. Victoriei 7a, nr. de identificare de stat 1009620002691 (denimită în continuare ”ONG Respirația a Doua”) prin intermediul platformei e-comerț, conectată la website-ul www.respira.md  confirmă acceptarea prezentelor termeni și condiții.

1.2 Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate în integralitate fără rezerve comunicate ONG ”Respirația a Doua”.

1.3 Website-ul www.respira.md (denumit în continuare ”Website-ul”), este proprietatea ONG ”Respirația a Doua”.

1.4 Pluginul e-comerț conectat la Website-ul www.respira.md  este destinat colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile sociale a ONG ”Rspirația a Doua”.

2. Obligațiuni ale ONG ”Respirația a Doua”

2.1 ONG ”Respirația a Doua” își asumă obligațiunile de a:

  • asigura, în măsura posibilului, bună funcționare a dispozitivului destinat colectării donațiilor;
  • folosi fondurile obținute prin intermediul dispozitivului de colectare a fondurilor conform scopurilor declarate. La solicitarea Donatorului;
  • informa Donatorul (astfel cum acest termin este definit mai jos) cu privire la utilizarea fondurilor în decurs de 7 zile lucrătoare după confirmarea primită de Donatorul privind recepția solicitării din partea Donatorului.

2.2 ONG ”Respirația a Doua” nu va folosi datele donatorilor pentru un alt scop decât cel declarat.

3. Proprietatea intelectuală

3.1 Sub rezerva acordurilor separate între ONG ”Respirația a Doua” și prestatori respectivi, întreg conținutul al Website-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe și alte date) este proprietatea ONG ”Respirația a Doua” și este apărat de dispozițiile legale naționale din Republica Moldova, europene și internaționale pentru protecția drepturilor de autor și drepturilor conexe.

4. Confidențialitatea informațiilor

4.1 Datele solicitate de către ONG ”Respirația a Doua” vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

4.2 Informațiile obținute de la Donator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile abilitate să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

4.3 Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de ONG ”Respirația a Doua” numai în scopul declarat.

5. Donații și plăți

5.1 Donațiile prin carduri bancare (Visa, Mastercard, American Express) se fac prin serviciul de procesare donații online.

5.2 În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

5.3 Valoarea donației selectată, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

5.4 Banii donați vor ajunge direct în contul ONG ”Respirația a Doua” care are un contract cu procesatorul de plăți.

6. Mesaje comerciale nesolicitate

6.1 Ne asumăm obligația că nu vom solicita inopinat (email sau alte metode) pe nici un Donator sau utulizator al Website-ului.

7. Politica de returnare a donațiilor

7.1 Donațiile se pot returna donatorilor în cazul în care aceștea solicită în mod expres. În acest caz, donatorii vor trimite, în termen de maxim 30 de zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată donația, o cerere scrisă către ONG ”Respirația a Doua” în care vor cere în mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la această cerere dovada donării acestei sume de bani prin intermediul dispozitivului de e-comerț conectat la Website-ul www.respira.md.

7.2 Cererea de returnare a donațiilor și dovada donării va fi expediată prin poștă electronică la adresa: donatii@respira.md,  sau prin poștă la adresa: ONG ”Respirația a Doua”, str. Victoriei 7a, MD-3100 Bălți, Republica Moldova, tel: +373 231 39 773.

8. Dispute și conflicte

8.1 Orice tentativă de acces neautorizat prin dispozitivul de e-comerț conectat la Website-ul www.respira.md și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

8.2 Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu obiectul prezentelor, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova.

8.3 Termenii și condiţiile generale de donație sunt acceptate în deplină cunoștință de către Donator, actul de donație implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții.

8.4 Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții donatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

8.5 Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

9. Durata

9.1 Durata prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile intră în vigoare în momentul publicării.

***//***