• 1999: Conferința practică și științifică “Întroducere in Gerontologie și Nursing Gerontologic”;
 • 2000: Training-uri pentru voluntari, lucrători sociali și medicali, “Reabilitarea socială a oamenilor în etate”, Județul Bălți;
 • 2001: Training pentru oamenii în etate “O vârstă sănătoasă și patologică”;
 • 2001: Training “Asistența la domiciliu pentru îngrijitori” (voluntari în vârsta);
 • 2001: Training “Îngrijirea muribundului” pentru voluntari și rudele clienților hospice;
 • iunie 2001: Masa rotunda “Îngrijirea paliativă și serviciile Hospice” interdisciplinară pentru medici de familie, asistenți medicali si sociali, Bălți;
 • iulie 2001: Conferința Natională pentru voluntarii în serviciile Hospice și Îngrijirea la domiciliu dedicată Anului Internațional al Voluntarilor, Chișinău;
 • 11 septembrie 2001: Seminar “Standarde în Îngrijirea Paliativă”, Chișinău;
 • iulie 2001: Training pentru Reteaua Națională a ONG-urilor care lucrează cu și pentru bătrâni efectuat împreună cu HelpAge International – Londra, Chișinău;
 • septembrie 2001/2002: Conferința Națională “Întroducere în îngrijirea paliativă și serviciile hospice”; urmare conferinței a fost scris Memorandum;
 • mai 2002: Mese rotunde “Întroducere în îngrijirea paliativă”, Bălți, Cahul;
 • august 2002: Conferința Natională “Planul Internațional de Acțiuni pentru Oamenii în Etate și situația persoanelor vârstnice din Moldova”, pentru asistenți sociali și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Bălți, Chișinău;
 • mai 2003: Training interdisciplinar privind Îngrijirea Paliativă pentru 60 de persoane, Bălți;
 • iunie 2004: Seminar Internațional privind Îngrijirea Paliativă și Hospice cu expertul internațional Jacek Luczak, Chișinău; urmare seminarului a fost scrisă Rezoluția;
 • iulie 2004: Training privind Îngrijirea Paliativă pentru asistenți medicali și medici, Edineț;